Hakuopas

Hakuoppaasen on koottu tiivistetysti vastauksia yleisiin kysymyksiin, tietoa opintolinjojen sisällöistä ja valintakriteereistä sekä ohjeet hakemiseen.