Sosiaali- ja terveysalan linja

Lähimmäisten parhaaksi

Sosiaali- ja terveysalan linjan tavoitteena on antaa yleissivistävää koulutusta sekä valmiuksia sosiaali- ja terveysalalle. Linjan tavoitteena on oppia toimimaan vuorovaikutuksessa erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa. Opintojen aikana on mahdollisuus suorittaa hoitoalaan liittyviä teoriaopintoja sekä ensiavun kurssi.

Suuntautumisopinnot

lasten kasvatus ja hoito
vammaistyö
ikääntyvien hoito ja kuntoutus
ensiapu
terveys voimavarana
kirjoittamistaidot
projektityö
puheviestintä
uskonto
linjatunnit

Hakeminen

Katso tarkemmat ohjeet linjalle hakemisesta Yleistä hausta-sivulta ja tietoja valintakriteereistä Hakuoppaasta.