Yrittäjyystaitojen linja

Yrittävää asennetta yhdessä

Yrittäjyystaitojen linjan opintojen tavoitteena on edistää vastuullisuutta, yrittäjämäistä työotetta sekä valmiuksia sisäiseen ja ulkoiseen yrittäjyyteen. Opinnoissa vahvistetaan yrittäjyysvalmiuksia, joihin kuuluvat muun muassa luovuus, innovatiivisuus, sosiaaliset taidot, vuorovaikutustaidot, yrittäjyyteen kasvaminen, talouden hallinta, kestävä kehitys, vastuun ottaminen, itsetunto ja rohkeus, elämänhallinta ja pelkojen voittaminen. Yrittäjyyslinjan perusperiaatteena

Suuntautumisopinnot

käytännön yritystoiminta
visuaalinen suunnittelu
yritystalous
puheviestintä
uskonto
linjatunnit

Hakeminen

Katso tarkemmat ohjeet linjalle hakemisesta Yleistä hausta-sivulta ja tietoja valintakriteereistä Hakuoppaasta.