Hankkeet

Reisjärven opistossa toteutettuja hankkeita

  • Pienoisyhteiskunta (2001/OPH): Oppilaskunnan toiminnan kehittäminen
  • Pienoisyhteiskunnan integraatiohanke (2003/OPH): Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen oppilaskunnan toiminnan kautta
  • Kansanopistoparkki (2004OPH): Laaja-alaisen erityisopetuksen kehittäminen, erityisopetuksen parkin kehittäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen
  • Kansanopistoparkki 2 (2005/OPH): Laaja-alaisen erityisopetuksen kehittäminen, erityisopetuksen parkin kehittäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen
  • DAP, EU:n Grundtvig 1 –hanke (2003 – 2006/EU:n komissio): Posliininmaalauksen opettajakoulutus, lyhytkurssien kehittäminen, erityisryhmien kurssien kehittäminen: kehitysvammaiset ja kolme sukupolvea
  • Vastuunkantajat (2006/OPH): Vastuun opettaminen sisäoppilaitoksessa, koulupudokkaiden aktivoiminen, kehittää kansalaistaitoja ja kansalaisyhteiskuntaan osallistumisen valmiuksia lisääviä opintoja
  • Innovatiivinen ICT-oppimisympäristö, EAKR-hanke (Oulun lääninhallitus, sivistysosasto): ICT-oppimisympäristön rakentaminen
  • Innovatiivisen ICT-oppimisympäristön kehittämishanke, ESR-hanke (Oulun lääninhallitus, sivistysosasto): oppimisympäristön ja teknologiakoulutuksen kehittäminen
  • Opistokoti (2010-2011/OKM): Internaattipedagogiikan kehittäminen, sisäoppilaitoksen opinto-ohjauksen kehittäminen, opiskelijahuollon, oppilaskunnan toiminnan, tukioppilastoiminnan, tukitoimien ja asuntoloiden turvallisuuden kehittäminen
  • Opistokoti 2 (2011-2012/OPH): Internaattipedagogiikan kehittäminen, sisäoppilaitoksen  opinto-ohjauksen, opintovalmennuksen, opiskelijahuollon, tukioppilastoiminnan, tuetun vapaa-ajan toiminnan, kirjaston ja sen toiminnan ja erityisopetuksen kehittäminen, elämänhallintaa tukevien lyhytkurssien kehittäminen