Kantti-koulutus

Koulutus on tarkoitettu Reisjärven kr. opiston toimintaympäristössä asuville työikäisille ihmisille, jotka eivät tällä hetkellä ole työelämässä tai ovat työttömyysuhan alla ja kaipaavat rohkaisua ja tukea oman osaamisen tunnistamiseen, päivittämistä digi- ja viestintätaitoihin sekä tietoa uudenlaisista opiskelu- ja työmahdollisuuksista.

Seuraava Kantti-koulutus keväällä 2024

Onko sinun ja työelämän välissä sumua? Onko tullut aika palata työelämään kotiäitivuosien jälkeen? Oletko löytänyt itsestäsi uusia puolia ja kaipaat uutta ammatillista suuntaa? Hirvittääkö digi? Onko vaikea keksiä, miten omaa osaamista voisi päivittää? Millaisia töitä nykyään edes on!

Reisjärven kr. opiston Kantti-koulutus on tarkoitettu sinulle, joka mietit ammatillista suuntaasi työelämän ulkopuolella, työttömyysuhan alla tai työtä etsiessä.

Koulutuksessa saat rohkaisua työelämään siirtymiseen, tukea ammatillisen identiteetin hahmottamiseen sekä vahvistusta digi- ja viestintätaitoihin. Koulutus on osallistujille maksuton. 

Keväällä 2022 pidetty ensimmäinen Kantti-koulutus oli menestys ja uuden rahoituksen turvin toinen ryhmä opiskelee parhaillaan. Lue lisää täältä ensimmäisen Kantti-koulutuksen kokemuksista. 

Seuraava Kantti-koulutus järjestetään keväällä 2024.  Ryhmään otetaan enintään 16 opiskelijaa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu Reisjärven kr. opiston toimintaympäristössä asuville työikäisille ihmisille, jotka eivät tällä hetkellä ole työelämässä tai ovat työttömyysuhan alla ja kaipaavat rohkaisua ja tukea oman osaamisen tunnistamiseen, päivittämistä digi- ja viestintätaitoihin sekä tietoa uudenlaisista opiskelu- ja työmahdollisuuksista.

Koulutus sopii hyvin esimerkiksi

Tavoitteet ja sisällöt

Kantti-koulutuksen tavoitteena on oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen sekä työelämän perustaitojen, kuten viestintä- ja digitaitojen vahvistaminen. Tavoitteena on tasoittaa tietä uusiin opintoihin tai työelämään. Koulutus on luonteeltaan valmentavaa ja ohjaavaa.

Koulutus koostuu neljästä jaksosta syys-joulukuussa 2023. Kolme jaksoa toteutetaan viikonloppukurssina Reisjärven kr. opistolla. Osa opinnoista suoritetaan verkkoympäristössä, jossa samalla harjoitellaan digitaalisia vuorovaikutustaitoja, ja yksi jakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa. Laajuus on neljä opintopistettä.

  1. Orientaatio (1 op)
  2. Vuorovaikutus ja viestintä (1 op)
  3. Työelämän moninaisuus ja mahdollisuudet (1 op)
  4. Tuumasta toimeen (1 op)

Opiskelijat saavat sekä ryhmä- että yksilöohjausta. Kullekin opiskelijalle suunnitellaan hänen osaamistarpeistaan nousevat oppimistehtävät. Opiskelussa käytetään vertaistukeen perustuvia työskentelymenetelmiä ja keskinäistä, kannustavaa palautetta.

Koulutuksen aikana tuotetaan portfolio omasta osaamisesta ja elämästä, jota voi käyttää omien vahvuuksien näkyväksi tekemiseen sekä työnhakuun ja oman osaamisen markkinointiin. Portfolio sisältää sekä kirjallisia että kuvallisia tuotoksia.

Kouluttajat

Vilja Paavola, FM, KM, kouluttaja
Hannele Karppinen, LitM, sosiaali- ja terveysalan opettaja, opinto-ohjaaja, Reisjärven kr. opisto
Timo Kinnunen, DI, TaM, mediataitojen opettaja, hankekoordinaattori, Reisjärven kr. opisto
Hannu Inkeroinen, MuM, koulutussuunnittelija, Reisjärven kr. opisto

Reisjärven kr. opiston vahvuutena ja erityisosaamisena on vahva viestinnällinen ja taideperustainen koulutusosaaminen ja pitkäaikainen ohjaus- ja valmennusosaaminen erityisesti nivelvaiheessa olevien opiskelijoiden oppilaitoksena. Kantti-koulutuksen yhteistyöskumppaneina toimivat muun muassa Oulun yliopiston Kerttu Saalasti InstituuttiCentria ammattikorkeakoulu ja Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry.  Koulutusta rahoittaa Opetus ja kulttuuriministeriö.