Elämäntaitojen linja

Onnistunut opistovuosi

Elämäntaitojen linjan tavoitteena on antaa yhteiskunnassa tarvittavia elämäntaitoja sekä valmentavaa opetusta selviytymään mahdollisimman itsenäisesti erilaisista elämäntilanteista ja työtehtävistä. 

Opinnot antavat valmiuksia ammatillisiin opintoihin ja itsenäisempään asumiseen. Elämäntaitojen linjalla kaikille yhteiset opinnot suoritetaan soveltuvin osin. Elämäntaitojen linjalla voivat opiskella sekä oppivelvollisuusikäiset että sitä vanhemmat erityisopiskelijat.

Linjalla opiskelee nuoria, joilla on ollut peruskoulussa yksilöllinen opetussuunnitelma, sekä kehitysvammaisia nuoria. Elämäntaitojen linjan oppivelvollisuuskoulutuksen opiskelijoille opistovuosi on maksuton.

Suuntautumisopinnot

elämäntaito ja arjen taidot
työtoiminta
liikunta
äidinkieli
englanti
matematiikka
kuvataide
musiikki
kotitalous
tekninen työ ja ympäristönhoito
tekstiilityö
hevostenhoito
työssäoppiminen
uskonto

Hakeminen

Elämäntaitojen linjalle haetaan yhteishaussa. Lopulliset opiskelijavalinnat tehdään erikseen järjestettävän valintakurssin jälkeen. Kutsu kurssille lähetetään erikseen.

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon opiskelijan toimintakyky ja sopeutuminen opiskelijaryhmään.