Teknisten taitojen linja

Tekeminen, tulos, tunnelma

Teknisten taitojen linjan tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia teknisille ammattialoille.
Opinnoissa vahvistetaan käytännön tekemisen taitoja, kuten uskallusta tarttua työhön, rohkeutta kokeilla erilaisia teknisiä ratkaisuja, osata ratkaista ongelmia pelkäämättä epäonnistumista sekä kasvattaa sinnikkyyttä ja vastuuta omasta työstä. Teknisen työn opetus tapahtuu valmentavalla otteella, jossa jokaisen opiskelijan toiminta, tiedot (teoria) ja kokemukset tuodaan jakoon yhteisen keskustelun kautta (dialogi). Dialogin tavoitteena on muuttaa oppilaiden omien töiden (projektit) valmistuksessa syntyvät kokemukset ja työskentelyn lomassa hankittu teoriatieto uudeksi osaamiseksi. Kokonaisuutena linjan opiskelu on kokemuksellista yhteistoiminnallista oppimista.

Suuntautumisopinnot

3D-teknologia
koneteknologia
metalliteknologia
puuteknologia
robottiteknologia
talo- ja kiinteistöteknologia
sähköteknologia
projektityö ja dokumentointi
puheviestintä
uskonto
linjatunnit

Hakeminen

Katso tarkemmat ohjeet linjalle hakemisesta Yleistä hausta-sivulta ja tietoja valintakriteereistä Hakuoppaasta.