Luonto- ja erälinja

Luonto- ja erälinjalla järjestetään yleissivistävää koulutusta. Opiskelun painopiste on fyysisen ja psyykkisen kestävyyden ja sinnikkyyden lisääminen. Tähän pyritään harjoituksilla, joita järjestetään luonnonolosuhteissa. Luonnon tunteminen ja suojelu sekä luonnossa liikkuminen ja eränkäynti ovat keskeisiä opetuksen sisältöjä. Linja antaa valmiuksia luonnon hyväksikäyttöön kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Linjalla on mahdollisuus suorittaa erätaidon perustutkinto.

Linjan valintakriteerit

HUOM! Lukuvuoden 2021-2022 hakuajat ja valintakriteerit ilmoitetaan alkuvuonna 2021. Tämä johtuu mahdollisesti toteutuvasta oppivelvollisuusuudistuksesta ja sen mukanaan tuomista muutoksista.

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon maantiedon, biologian ja liikunnan arvosanat, harrastuneisuus eränkäyntiin sekä linjanohjaajan puhelinhaastattelu. Valinta suoritetaan hakuhetkellä viimeisimmän todistuksen perusteella (huom. oppiaineiden keskiarvo).

Linjalle voidaan valita muutama opiskelija erityisperustein.

Linjan opinnot

Luonto- ja erälinjan opetussuunitelma löytyy täältä.

Verkkokurssit

opistokauppa.fi

Reisjärven kr. opisto

040 714 9120

toimisto*rkropisto.fi

Räisälänmäentie 381

Räisälänmäki85940

Kaikki yhteystiedot »