Luonto- ja erätaitojen linja

Jos hiihtäminen huvittaa

Luonto- ja erätaitojen linjalla järjestetään yleissivistävää koulutusta. Opiskelun painopiste on fyysisen ja psyykkisen kestävyyden ja sinnikkyyden lisääminen. Tähän tavoitteeseen pyritään harjoituksilla, joita järjestetään luonnossa vallitsevissa olosuhteissa. Luonnon tunteminen ja suojelu sekä luonnossa liikkuminen ja erätaitojen opiskelu ovat keskeisiä opetuksen sisältöjä. Tavoitteena on antaa tietoa ja taitoja luonnon virkistyskäyttöön ja luonnonvarojen hyödyntämiseen kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. 

Linjan opinnoissa vaaditaan uimataitoa sekä riittävää fyysistä ja psyykkistä kestävyyttä. 

Suuntautumisopinnot

luontotieto
lajintuntemus
erätaito
luonto- ja erätaidon projektityö
retkikuntavaellus
suunnistus
puheviestintä
uskonto
linjatunnit

Hakeminen

Katso tarkemmat ohjeet linjalle hakemisesta Yleistä hausta-sivulta ja tietoja valintakriteereistä Hakuoppaasta.