Maksut

Oppivelvollisille opistovuosi on maksuton.

Ei-oppivelvollisille linjojen lukuvuosimaksut  ovat seuraavat:  

  • Aikuislinja (AL) ja Luonto- ja erätaitojen linja (LEL) 3450 €
  • Erityislinja (EL) 3600 €
  • Monialaisten opintojen linja (MOL), Käytännön taitojen linja (KL), Sosiaali- ja terveysalan linja (STL), Teknisten taitojen linja (TL) ja Yrittäjyystaitojen linja (YL), monimediataitojen linja (MOME) 3300 €.

 

Lukuvuosimaksu ei-oppivelvollisille laskutetaan opiskelupäivien mukaan seuraavasti:

syksy

  • AL ja LEL 5 x 311 €
  • EL 5 x 325 € 
  • muut linjat 5 x 298 €

kevät   

  • AL ja LEL 5 x 379 €
  • EL 5 x 395 € 
  • muut linjat 5 x 362 €