Yleistä hausta

Opiston haku

Näin haet opistoon

  1. Täytä yhteishakulomake.  Opintopolussa. Valitse siihen sinua kiinnostavat opintolinjat.
  2. Täytä hakuun liittyvä lisätietokysely. Sinne pääset tästä.
  3. Huolehdi tarvittavat liitteet opistolle; lähetä ne annettuun sähköpostiin tai postita ne opistolle.

 

Opiston oppivelvollisuuskoulutuslinjat on tarkoitettu laajennetun oppivelvollisuuden piirissä oleville.

Ulkomaalaiset alle 18 vuotiaat hakevat opistoon Wilman kautta. Sinne pääsee tästä linkistä.

Aikuislinjalle voivat hakea 18 vuotta täyttäneet, jotka eivät ole oppivelvollisia.

Katso lisätietoja opintolinjoista, hausta ja valintakriteereistä Hakuoppaasta.

Hakuajat

Hakuaika opistoon on 21.2.-21.3.2023 (yhteishaku).

Aikuisten hakuaika on 21.2.-31.7. Aikuislinja ei kuulu yhteishaun piiriin. Sinne haetaan erillisellä hakulomakkeella Opintopolun kautta.

Harkinnanvarainen haku

Haussa voidaan ottaa opiskelijoita koulutuksiin myös harkinnan perusteella. Tällöin päätös opiskelijaksi ottamisesta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa tällä tavoin enintään 30 prosenttia opiskelijoista.

Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat:

  • oppimisvaikeudet
  • sosiaaliset syyt
  • koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet.

Harkinnanvaraista valintaa puoltavia lausuntoja voivat antaa esimerkiksi opinto-ohjaajat ja huoltajat.

Koulutustarpeet ja edellytykset suoriutua opiskelusta arvioidaan ja otetaan huomioon, kun valintapistemäärästä poiketaan. Hakija saatetaan haastatella, mikäli herää kysymyksiä hakijan perusteluista.

Harkintaan perustuvan valinnan kautta hakevan lisätiedot ilmoitetaan erillisillä liitteillä. Liitteiden puuttuminen voi estää harkinnanvaraisen haun käsittelyn.