Monialaisten opintojen linja

Valjasta vahvuutesi

Monialaisten opintojen linjalla opiskelijat saavat puhe- ja kirjoitusviestinnän, englannin ja kuvaviestinnän parissa eväitä oppiainerajat ylittävään ilmiöiden tarkasteluun. Opiskelu kulminoituu kiinnostavina keskusteluina, yllättävinä yhteenvetoina ja projektin parissa puuhailuna. Linja tarjoaa mielekkään ja monipuolisen ponnahduslaudan toisen asteen opintoihin esimerkiksi lukioon aikoville ja sitä harkitseville, omia vahvuuksiaan etsiville tai kaikesta kiinnostuneille.

Suuntautumisopinnot

puhe- ja kirjoitusviestintä
englanti
kuvallinen viestintä
monialaiset opinnot
projektityöskentely
uskonto
linjatunnit

Hakeminen

Katso tarkemmat ohjeet linjalle hakemisesta Yleistä hausta-sivulta ja tietoja valintakriteereistä Hakuoppaasta.