Kantti-koulutus

Onko sinun ja työelämän välissä sumua? Onko tullut aika palata työelämään kotiäitivuosien jälkeen? Oletko löytänyt itsestäsi  uusia puolia ja kaipaat uutta ammatillista suuntaa? Hirvittääkö digi? Onko vaikea keksiä, miten omaa osaamista voisi päivittää? Millaisia töitä nykyään edes on! 

Reisjärven kr. Opiston Kantti-koulutus on tarkoitettu sinulle, joka mietit ammatillista suuntaasi työelämän ulkopuolella, työttömyysuhan alla tai työtä etsiessä. 

Koulutuksessa saat rohkaisua työelämään siirtymiseen, tukea ammatillisen identiteetin hahmottamiseen sekä vahvistusta digi- ja viestintätaitoihin. Koulutus on osallistujille maksuton. Ryhmään otetaan enintään 20 henkilöä. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.  

Koulutus toteutetaan keväällä 2022 Reisjärven kr. opistolla ja etänä.

Ilmoittaudu heti>>

Kohderyhmä

Koulutus sopii hyvin esimerkiksi

  • pitkään kotona olleille lapsiperheiden vanhemmille
  • päivitystä kaipaavan tai jopa  kesken jääneen ammatillisen koulutuksen käyneille työikäisille aikuisille
  • työttömyysuhan alla oleville työikäisille aikuisille
  • uudelleenkouluttautumista suunnitteleville työikäisille aikuisille

Koulutus on tarkoitettu Reisjärven kr. opiston toimintaympäristössä asuville työikäisille ihmisille, jotka eivät tällä hetkellä ole työelämässä tai ovat työttömyysuhan alla ja kaipaavat rohkaisua ja tukea oman osaamisen tunnistamiseen, päivittämistä digi- ja viestintätaitoihin sekä tietoa uudenlaisista opiskelu- ja työmahdollisuuksista.

Tavoitteet ja sisällöt

Kantti-koulutuksen tavoitteena on oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen sekä  työelämän perustaitojen, kuten viestintä- ja digitaitojen vahvistaminen. Tavoitteena on tasoittaa tietä uusiin opintoihin tai työelämään. Koulutus on luonteeltaan valmentavaa ja ohjaavaa. 

Koulutus koostuu neljästä jaksosta tammi-toukokuussa 2022. Kolme  jaksoa toteutetaan viikonloppukurssina Reisjärven kr. opistolla. Osa opinnoista suoritetaan verkkoympäristössä, jossa samalla harjoitellaan digitaalisia vuorovaikutustaitoja, ja yksi jakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa. Laajuus on neljä opintoviikkoa.

  1. Orientaatio (1 ov)
  2. Vuorovaikutus ja viestintä (1 ov)
  3. Työelämän moninaisuus ja mahdollisuudet (1 ov)
  4. Tuumasta toimeen -seminaari (1 ov)

Opiskelijat saavat sekä ryhmä- että yksilöohjausta. Kullekin opiskelijalle suunnitellaan hänen osaamistarpeistaan nousevat oppimistehtävät. Opiskelussa käytetään vertaistukeen perustuvia työskentelymenetelmiä, kuten parityöskentelyä ja keskinäistä, kannustavaa palautetta. 

Koulutuksen aikana tuotetaan portfolio omasta osaamisesta ja elämästä, jota voi käyttää omien vahvuuksien näkyväksi tekemiseen sekä työnhakuun ja oman osaamisen markkinointiin. Portfolio sisältää sekä kirjallisia että kuvallisia tuotoksia. 

 

Kouluttajat

Vilja Paavola, FM, KM, kouluttaja
Hannele Karppinen, LitM, sosiaali- ja terveysalan opettaja, opinto-ohjaaja, Reisjärven kr. opisto
Timo Kinnunen, DI, TaM, mediataitojen opettaja, hankekoordinaattori Reisjärven kr. opisto
Hannu Inkeroinen, MuM, koulutussuunnittelija, Reisjärven kr. opisto

Reisjärven kr. opiston vahvuutena ja erityisosaamisena on vahva viestinnällinen ja taideperustainen koulutusosaaminen ja pitkäaikainen ohjaus- ja valmennusosaaminen erityisesti nivelvaiheessa olevien opiskelijoiden oppilaitoksena. Kantti-koulutuksen yhteistyöskumppaneina toimivat muun muassa Oulun yliopiston Kerttu Saalasti-instituutti (mikroyrittäjyys),  Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU ja  Centria ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. 

Ilmoittaudu koulutukseen>>

Aiemmat hankkeet 

Vuosina 2003-2008 Reisjärven kr opisto järjesti aikuisten koulutustason kohottamisohjelman NOSTE-koulutuksia, jossa opiskeltiin tietotekniikan taitoja ja viestintätaitoja. Koulutus oli suunnattu 30-59-vuotiaille kotiäideille, joilla ei ollut ammatillista tutkintoa eikä lukio-opintoja takanaan, ja olivat koulutuksen aikana työelämän ulkopuolella. Koulutuksen tavoitteena oli opiskeluvalmiuksien parantaminen tutkintotavoitteista koulutusta varten  tai luoda pohjaa ansiotyöhön siirtymiseen. 

YLVa (Yrittäjyyttä Luovaa Valmennusta) -hankkeessa vuosina 2016-2018 kehitettiin toimintamallia aloittavien yrittäjien valmennukseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Hanke oli suunnattu yrittäjyyttä harkitseville ja yrittäjyyden alkuvaiheissa oleville naisille. Hankkeessa toteutettiin yrittäjyysvalmennusta naisille viikonloppukursseina.