Hae opistoon

Reisjärven opistoon haetaan sähköisellä hakulomakkeella vain Opintopolun kautta. Huom! Opistot eivät kuulu yhteishakuun, vaikka opistoihin haetaankin yhteishaun kanssa samassa Opintopolku-palvelussa.

Yrittäjyyslinjalle haettaessa laaditaan lisäksi erillinen hakemus ja osallistutaan pääsykokeeseen. Katso yrittajyyslinja.fi

Hakuajat

Opiston hakuaika on 20.2.-15.4.2020.

Aikuislinjalle ja erityislinjalle sekä luonto- ja erälinjan aikuisopiskelijoille on omat hakuajat:

  • aikuset 31.7.2020 mennessä
  • erityislinja 31.3.2020 mennessä. Hakeminen erillisellä hakemuslomakkeella. Valintakurssi huhtikuussa.

Hakukriteerit

Hakija saa lisäpisteen siihen opintolinjaan, johon hakee ensisijaisesti.

Valinta suoritetaan hakuhetkellä viimeisimmän todistuksen perusteella.

Kaikille linjoille voidaan valita muutama opiskelija erityisperustein.

Aikuislinja

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon suuntautuminen korkeakouluopintoihin (amk tai yliopisto) sekä 18 vuoden ikä.

Erityislinja

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon sopeutuminen opiskelijaryhmään. Lopulliset opiskelijavalinnat tehdään erikseen järjestettävän valintakurssin jälkeen.

Lukio-opintojen linja

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon kaikkien aineiden keskiarvo sekä lisäpisteet suuntautumisopintoihin painottuvista pakollisista oppiaineista ja harrastuneisuudesta. Valinta suoritetaan hakuhetkellä viimeisimmän todistuksen/kurssisuoritteen ja hakemuksen liitteiden perusteella. Linjalle valitaan vähintään kymmenen poikaa ja kymmenen tyttöä.

Tarkemmat valintakriteerit löydät täältä.

Käytännön työn linja

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon kotitalouden ja tekstiilityön arvosanojen keskiarvo sekä se, onko kotitaloutta tai tekstiilityötä opiskeltu valinnaisena oppiaineena. Lisäksi otetaan huomioon alan harrastuneisuus (kirjoita hakemukseen).

Luonto- ja erälinja

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon maantiedon, biologian ja liikunnan arvosanat, harrastuneisuus eränkäyntiin sekä linjanohjaajan puhelinhaastattelu.

Sosiaali- ja terveysalan linja

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon äidinkielen, matematiikan ja terveystiedon arvosanat sekä suuntautuminen alalle.

Teknisen työn linja

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon teknisen työn arvosana ja se, onko teknistä työtä opiskeltu valinnaisena oppiaineena. Lisäksi otetaan huomioon alan harrastuneisuus (kirjoita hakemukseen).

Yrittäjyyslinja

Opiskelijat valitaan pääsykokeella, johon kutsutaan kaikki hakijat. Kokeessa mitataan innostuneisuutta, motivaatiota, ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä valmiuksia yrittämiseen. Aikaisempi opintomenestys ei ole valintakriteeri.

Lisätietoja yrittajyyslinja.fi.

Hakulomake

Sähköinen haku Opintopolussa.