Hae opistoon

Reisjärven opistoon haetaan sähköisellä hakulomakkeella vain Opintopolun kautta. Huom! Opistot eivät kuulu yhteishakuun, vaikka opistoihin haetaankin yhteishaun kanssa samassa Opintopolku-palvelussa.

Yrittäjyyslinjalle haettaessa laaditaan lisäksi erillinen hakemus ja osallistutaan pääsykokeeseen. Katso yrittajyyslinja.fi

Hakuajat

HUOM! Lukuvuoden 2021-2022 hakuajat ja valintakriteerit ilmoitetaan alkuvuonna 2021. Tämä johtuu mahdollisesti toteutuvasta oppivelvollisuusuudistuksesta ja sen mukanaan tuomista muutoksista.

Aikuislinjalle ja erityislinjalle sekä luonto- ja erälinjan aikuisopiskelijoille on omat hakuajat, jotka ilmoitetaan lukuvuodelle 2021-2022 myöhemmin.

Hakukriteerit

Hakija saa lisäpisteen siihen opintolinjaan, johon hakee ensisijaisesti.

Valinta suoritetaan hakuhetkellä viimeisimmän todistuksen perusteella.

Kaikille linjoille voidaan valita muutama opiskelija erityisperustein.

Aikuislinja

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon suuntautuminen korkeakouluopintoihin (amk tai yliopisto) sekä 18 vuoden ikä.

Erityislinja

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon sopeutuminen opiskelijaryhmään. Lopulliset opiskelijavalinnat tehdään erikseen järjestettävän valintakurssin jälkeen.

Lukio-opintojen linja

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon kaikkien aineiden keskiarvo sekä lisäpisteet suuntautumisopintoihin painottuvista pakollisista oppiaineista ja harrastuneisuudesta. Valinta suoritetaan hakuhetkellä viimeisimmän todistuksen/kurssisuoritteen ja hakemuksen liitteiden perusteella. Linjalle valitaan vähintään kymmenen poikaa ja kymmenen tyttöä.

Tarkemmat valintakriteerit löydät täältä.

Käytännön työn linja

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon kotitalouden ja tekstiilityön arvosanojen keskiarvo sekä se, onko kotitaloutta tai tekstiilityötä opiskeltu valinnaisena oppiaineena. Lisäksi otetaan huomioon alan harrastuneisuus (kirjoita hakemukseen).

Luonto- ja erälinja

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon maantiedon, biologian ja liikunnan arvosanat, harrastuneisuus eränkäyntiin sekä linjanohjaajan puhelinhaastattelu.

Sosiaali- ja terveysalan linja

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon äidinkielen, matematiikan ja terveystiedon arvosanat sekä suuntautuminen alalle.

Teknisen työn linja

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon teknisen työn arvosana ja se, onko teknistä työtä opiskeltu valinnaisena oppiaineena. Lisäksi otetaan huomioon alan harrastuneisuus (kirjoita hakemukseen).

Yrittäjyyslinja

Opiskelijat valitaan pääsykokeella, johon kutsutaan kaikki hakijat. Kokeessa mitataan innostuneisuutta, motivaatiota, ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä valmiuksia yrittämiseen. Aikaisempi opintomenestys ei ole valintakriteeri.

Lisätietoja yrittajyyslinja.fi.

Hakulomake

Sähköinen haku Opintopolussa.

Verkkokurssit

opistokauppa.fi

Reisjärven kr. opisto

040 714 9120

toimisto*rkropisto.fi

Räisälänmäentie 381

Räisälänmäki85940

Kaikki yhteystiedot »