Sosiaali- ja terveysalan linja

Sosiaali- ja terveysalan linja antaa kokonaiskuvan sosiaali- ja terveysalasta. Linjalla opitaan tuntemaan alan kehitystä ja rakennetta sekä toimintaa muuttuvassa yhteiskunnassa. Linja valmentaa hoitoalan opintoihin ja selkeyttää ammatinvalintaa.

Linjan opinnot sisältävät alle kouluikäisen lapsen, vanhusten ja vammaisen hoidon ja huolenpidon. Linjalla suoritetaan ensiapukurssit 1 ja 2. Opintoihin sisältyy lisäksi käytännön opiskelua ja projektityö.

Linjan valintakriteerit

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon äidinkielen, matematiikan ja terveystiedon arvosanat sekä suuntautuminen alalle.  Valinta suoritetaan hakuhetkellä viimeisimmän todistuksen perusteella.

Linjalle voidaan valita muutama opiskelija erityisperustein.

Linjan opinnot

Sosiaali- ja terveysalan linjan opetussuunnitelma löytyy täältä.