Aikuislinja

Aikuislinja on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille suomalaisille ja ulkomaalaisille aikuisopiskelijoille, jotka valmistautuvat ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoihin. Linja sopii hyvin armeijan jälkeiseksi siirtymävaiheeksi opiskelumaailmaan tai työelämään. Linjalle voi tulla lukion tai toisen asteen oppilaitoksen jälkeen. Opistovuoden kohokohta on opintomatka ulkomaille, johon varat kerätään tekemällä erilaisia työtehtäviä opistossa ja sen ulkopuolella.

Opistovuoden aikana on hyvä miettiä, mihin korkeakouluun suuntautuu. Jokaiselle räätälöidään oma opiskeluohjelma. Opiskelija voi etsiä vahvuuksiaan erilaisilla valinnaiskursseilla. Linjalla opiskellaan runsaasti viestintätaitoja. Puheviestinnän lisäksi linjalla on paljon englannin opiskelua. Opiskelijat voivat valita tasonsa mukaan keskusteluenglantia ja uskonnollista englantia. Myös tulkkausta voi opiskella. Linjalla voi opiskella myös monikulttuurisuusopintoja, sosiaalista mediaa sekä fysioterapian ja liikunnan perusteita.

Tutkimuskurssilla harjoitellaan pienimuotoisen tutkimuksen tekemistä. Avoimen yliopiston opintoina voi suorittaa kasvatustieteen, erityispedagogiikan tai terveystieteiden perusopintoja tai minkä tahansa korkeakoulun verkkokursseja. Opistossa suoritetut avoimen yliopiston opinnot ovat suoraan korvaavia opintoja, jos opiskelija aloittaa myöhemmin opinnot yliopistossa varsinaisena opiskelijana. Opinnoista mahdollisesti saatavilla lisäpisteillä voi olla merkitystä korkeakouluihin pyrittäessä. Loppukeväällä järjestetään halukkaille intensiivikurssi opettajankoulutukseen liittyvän ns. VAKAVA -materiaalin läpikäymiseksi sekä harjoitellaan ohjatusti erilaisia pääsykokeisiin liittyviä tilanteita. Seminaarin yhteydessä on mahdollista valmistautua kevään pääsykokeisiin.

 

Linjan valintakriteerit

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon suuntautuminen korkeakouluopintoihin (amk tai yliopisto) sekä 18 vuoden ikä.

Ensimmäiset opiskelijavalinnat aikuislinjalle tehdään 10.7. Tähän ehtivien hakemusten tulee olla Opintopolussa 10.7.  klo 8.00 mennessä. Haku jatkuu 31.7. saakka, jolloin suoritetaan täydennysvalinnat linjalle. Täydennyshalussa ovat mukana myös ne hakijat, jotka eivät tulleet valituiksi ensimmäisessä valinnassa. Opintopolkuun pääset tästä. 

Linjan opinnot

Aikuislinjan opetussuunnitelma löytyy täältä.