Opinnot

Opistossa on kaikille yhteisiä yleissivistäviä opintoja, linjakohtaisia suuntautumisopintoja ja vapaasti valittavia valinnaisia opintoja. Lisätietoja voimassaolevassa opetussuunnitelmassa.

Valinnaisaineet lukuvuonna 2018-2019

Valinnaisaineiden tarkemmat kuvaukset löydät voimassaolevasta opetussuunnitelmasta.

Englanti, peruskoulun korotus
Englannin keskustelu
Hevostenhoito ja ratsastus
Hopea- ja korutyöt
Hygieniaosaaminen
Iso kuoro
Juoksukoulu
Jääkiekko
Kamarikuoro
Kiinteistönhoidon harjoittelu
Kotitalous, juhlien järjestäminen
Kotitalous, leivontakurssi
Kuoronjohto
Kuvataide, lukion 3. ja 4. kursseja vastaavat kurssit
Kuvataide, Piirustus ja kuvittaminen
Lentopallo
Lihaskuntoharjoittelu
Liikunta tytöt, lukion 3., 4., ja 5. kursseja vastaavat kurssit
Lähihoitajan matematiikka
Matematiikka, lukion 1. kurssia vastaava kurssi
Matematiikka, peruskoulun kertaus
Mieskuoro
Naiskuoro
Ohjelmoinnin perusteet (verkkokurssi)
Psykologia, lukion 1. kurssia vastaava kurssi
Puutöiden perusteet
Radiotyö
Remonttirakentaminen
Ruotsi, lukion 1. kurssia vastaava kurssi, B-kieli (verkkokurssi)
Suurkeittiöharjoittelu
Sähly
Tekstiilityö
Terveystieto
Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
Toimittajakurssi
Urkujen soitto
Venäjän alkeet
Viron kieli
Yhteiskuntaoppi, lukion 1. kurssia vastaava kurssi