Opinnot

Oppivelvollisuusikäisten koulutus toteutetaan Opetushallituksen laatimien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Aikuislinjan opetussuunnitelma ja Erityislinjan ei oppivelvollisten opetussuunnitelma tulevalle lukuvuodelle julkaistaan myöhemmin