Opinnot

Opistossa on kaikille yhteisiä yleissivistäviä opintoja, linjakohtaisia suuntautumisopintoja ja vapaasti valittavia valinnaisia opintoja. Lisätietoja voimassaolevassa opetussuunnitelmassa.

Valinnaisaineet lukuvuonna 2019-2020

Valinnaisaineiden tarkemmat kuvaukset löydät voimassaolevasta opetussuunnitelmasta.

Englanti, peruskoulun kertaus
Englanti, lukion 1. kurssi
Englannin keskustelu
Hevostenhoito ja ratsastus
Hopea- ja korutyöt
Hygieniaosaaminen
Ilmaisutaito
Iso kuoro
Juoksukoulu
Jääkiekko
Kamarikuoro
Kotitalous, juhlien järjestäminen
Kotitalous, leivontakurssi
Kuoronjohto
Kuvataide, lukion 4. kurssia vastaava kurssi
Kuvataide, Piirustus ja kuvittaminen
Lentopallo
Lihaskuntoharjoittelu
Liikunta tytöt, lukion 3., 4., ja 5. kursseja vastaavat kurssit
Lähihoitajan matematiikka
Matematiikka, lukion 1. kurssia vastaava kurssi
Matematiikka, peruskoulun kertaus
Mieskuoro
Naiskuoro
Ohjelmoinnin perusteet (verkkokurssi)
Psykologia, lukion 1. kurssia vastaava kurssi
Puutöiden perusteet
Radiotyö
Remonttirakentaminen
Ruotsi, lukion 1. kurssia vastaava kurssi, B-kieli (verkkokurssi)
Suurkeittiöharjoittelu
Sähly
Tekstiilityö
Terveystieto
Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
Toimittajakurssi
Urkujen soitto
Venäjän alkeet
Viron kieli
Yhteiskuntaoppi, lukion 1. kurssia vastaava kurssi

 

Verkkokurssit

opistokauppa.fi

Reisjärven kr. opisto

040 714 9120

toimisto*rkropisto.fi

Räisälänmäentie 381

Räisälänmäki85940

Kaikki yhteystiedot »