Tavoitteet

Reisjärven kristillisen opiston tavoitteena on

 • laajentaa opiskelijoiden yleissivistystä ja yhteiskunnallista tietämystä
 • rohkaista elinikäiseen ja omaehtoiseen oppimiseen
 • kasvattaa opiskelijoita yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä
 • kasvattaa isänmaallisuuteen ja kansainvälisyyteen
 • edistää monikulttuurisuuden kohtaamista
 • edistää aktiivista kansalaisuutta
 • syventää elämänhallintaa
 • ohjata kristillisten perinteiden ja elämänarvojen sisäistämiseen
 • ohjata kodin ja perheen arvostamiseen sekä ihmissuhteiden hoitamiseen
 • kehittää käden taitoja
 • kouluttaa omatoimisuuteen, työn tekemiseen ja yrittäjyyteen
 • rohkaista luonnon ja elinympäristön kunnioittamiseen sekä kestävän kehityksen toteuttamiseen
 • tukea itsetuntoa, persoonallista kasvua, sosiaalistumista ja monipuolista hyvinvointia
 • edistää oppimisvalmiuksia, jatko-opintoja ja ammatinvalintaa
 • ohjata vammaisuuden hyväksymiseen
 • edistää monenlaisuuden kunnioittamista.

 

Verkkokurssit

opistokauppa.fi

Reisjärven kr. opisto

040 714 9120

toimisto*rkropisto.fi

Räisälänmäentie 381

Räisälänmäki85940

Kaikki yhteystiedot »