Painopistealueet

Opiston painopistealueita ovat:

? kansainvälisyys
? kristilliset elämänarvot ja elämäntaidot
? käden taidot, luova toiminta ja teknologia
? luonto- ja erätaidot
? sosiaaliset taidot
? vammaisuus ja monenlaisuus
? yleissivistävät opinnot