Koulutustehtävä

Vapaan sivistystyön koulutustehtävä

Reisjärven kristillisen opiston koulutus perustuu vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen kristillisiin arvoihin. Koulutuksessa painottuvat arvokasvatus, omaehtoinen oppiminen, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja osallisuus. Uskontokasvatus ja –opetus pohjaa Raamattuun ja evankelis-luterilaisen kirkon tunnustukseen. Koulutuksen painoalueita ovat yleissivistävät ja yhteiskunnalliset aineet. Opisto järjestää lisäksi taustayhteisönsä tarpeisiin perustuvaa koulutusta.

Erityinen koulutustehtävä

Osana koulutustehtävää opisto järjestää koulutusta vaikeasti vammaisille.

Ammatillisen lisäkoulutuksen koulutustehtävä

Opisto järjestää ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla.