Kehittämisstrategia

Reisjärven kristillistä opistoa kehitetään elinikäisen oppimisen ajatusta toteuttavana yhteisöllisenä sisä-oppilaitoksena, jonka pedagogisen toiminnan perustana ovat taustayhteisön kristilliset arvot. Kehittä-mistyössä painotetaan internaattipedagogiikkaa opiston painopistealueiden suunnassa.