Kehittämisstrategia

Reisjärven kristillistä opistoa kehitetään elinikäisen oppimisen ajatusta toteuttavana yhteisöllisenä sisä-oppilaitoksena, jonka pedagogisen toiminnan perustana ovat taustayhteisön kristilliset arvot. Kehittä-mistyössä painotetaan internaattipedagogiikkaa opiston painopistealueiden suunnassa.

Verkkokurssit

opistokauppa.fi

Reisjärven kr. opisto

040 714 9120

toimisto*rkropisto.fi

Räisälänmäentie 381

Räisälänmäki85940

Kaikki yhteystiedot »