Valmiudet yrittämiseen

Hankkeen tavoitteena oli suunnitella sisäoppilaitoksena toimivaan kansanopistoon uusi yrittäjyyslinja ja kehittää yrittäjyyskoulutusta yhteistyössä yritysten ja yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijoiden kanssa. Hanke toteutettiin vuosina vuonna 2012-2013 Opetushallituksen Laatu- ja kehittämisavustuksen tukemana.

Hankkeen aikana kartoitettiin olemassa olevia ja kansanopiston vuoden mittaiseen opintolinjaan soveltuvia toimintatapoja. Yrittäjyyslinjan markkinointi, hakuprosessi, valintakoe ja opetusuunnitelma kehitettiin yrittäjyyskasvatusverkostojen ja yrittäjiltä kootun palautteen pohjalta. Reisjärven kr. opiston yrittäjyyslinjalle otettiin ensimmäiset opiskelijat syksyllä 2013. Linja on ensimmäinen vuoden mittainen yrittäjyyteen painottuva kansanopiston opintolinja Suomessa.

yl