Opistokoti

Opistokoti – Sisäoppilaitoksesta yhteisölliseksi oppimisympäristöksi

Tavoitteena on kehittää kolmen opiston yhteistyönä:

 • opisto-ohjausta
 • opiskelijahuoltoa
 • oppilaskunnan toimintaa
 • internaattipedagogiikkaa
 • kerhotoimintaa
 • parantaa turvallisuutta
 • ehkäistä kiusaamista ja väkivaltaa
 • edistää asuntoloiden paloturvallisuutta
 • kehittää tukioppilastoimintaa, opinnollista tutor-toimintaa ja muuta vertaistukea
 • kehittää arjen taitoja
 • edistää yhteisöllisyyttä
 • edistää kodin ja opiston yhteistyötä
 • edistää kehitysvammaisten opiskelijoiden integroitumista opistoyhteisöön

Toimenpiteet:

 • Opistojen yhteisen opinto-ohjauksen ja opintovalmennuksen kehittäminen
 • Työssä oppimisen mahdollisuudet
 • Opinto-ohjauksen päivät kotiväelle
 • Soveltuuvuustestaukset
 • Psykologi- ja mielenterveyspalvelut
 • Tukioppilastoiminnan malli
 • Sisäoppilaitoksen tukioppilaskoulutus
 • Sisäoppilaitoksen kriisi- ja turvallisuussuunnitelman päivittäminen
 • Asuntoloiden paloturvallisuuskoulutus
 • Koulukiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäisemisen malli
 • Arjenhallintataitojen kouluttaminen: siivous, ruuanlaitto, vaatehuolto, terveet elämäntavat, rahankäyttö, turvallinen internetin käyttö, oikea vuorokausirytmi, oma vastuu
 • Kerhotoiminta