Opistokoti 2

OPISTOKOTI 2

Sisäoppilaitoksesta yhteisölliseksi oppimisympäristöksi

Laatu- ja kehittämishanke on jatkoa Opistokoti –hankkeelle. Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa ovat mukana Reisjärven kristillinen opisto, Jämsän kristillinen kansanopisto ja Ranuan kristillinen kansanopisto. Yhteistyökumppaneita ovat Mannerheimin lastensuojeluliitto, 4H-järjestö sekä alueen kouluterveydenhoidon viranomaiset. Hanke päättyi 30.6.2012.

 

HANKKEEN TAVOITTEET

  1. INTERNAATTIPEDAGOGIIKAN KEHITTÄMINEN
  2. SISÄOPPILAITOKSEN OPINTO-OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN
  3. SISÄOPPILAITOKSEN OPINTOVALMENNUKSEN KEHITTÄMINEN
  4. SISÄOPPILAITOKSEN OPISKELIJAHUOLLON KEHITTÄMINEN
  5. SISÄOPPILAITOKSEN TUKIOPPILASTOIMINNAN KEHITTÄMINEN
  6. SISÄOPPILAITOKSEN TUETUN VAPAA -AJAN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
  7. SISÄOPPILAITOKSEN KIRJASTON JA SEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
  8. SISÄOPPILAITOKSEN ERITYISOPETUKSEN KEHITTÄMINEN
  9. ELÄMÄNHALLINTAA TUKEVAN LYHYTKURSSITOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Hankkeelle asetetuista tavoitteista pääpaino on ollut sisäoppilaitoksien internaattipedagogiikan, opinto-ohjauksen, opintovalmennuksen ja opiskelijahuollon kehittämisessä sekä kirjastotoimnnan uudistamisessa.

Hankkeen aikana on muun muassa pilotoitu internaattitutor-toimintaa, tukioppilaskoulutusta ja opiskelijoiden työssäoppimisjaksoa. Hankkeen aikana on toteutettu kolmen opiston yhteinen hakulomake ja linjanohjausmateriaalia, aloitettu kirjaston sähköiseen järjestelmään siirtyminen sekä kehitetty opinto-ohjausta ja opiskelijahuoltoryhmän toimintaa. Kansanopiston opinto­-ohjauksen kehittämisestä valmistui hankkeeseen liittyen Itä-­Suomen yliopistosta Iida­-Maria Uljaan kasvatustieteen pro gradu -tutkielma: ”No puhua sai ja kaikista huolehdittiin” ­ Ohjauksen palvelujärjestelyt Reisjärven kristillisessä opistossa. Pro gradu ­-tutkielman tavoitteena oli kuvata, miten Reisjärven kristillisen opiston ohjauksen palvelujärjestelyt toteutuvat. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa ohjauksen palvelujärjestelyjen kehittämistarpeita.

Opistokoti 2 -hankkeen tuloksena internaattipedagogiikan toimintamuodot ovat kehittyneet yhteistyössä hankkeessa toimivien kansanopistojen kesken. Kansanopiston tehtävä nivelvaiheen syrjäytymistä ehkäisevänä oppilaitoksena on edelleen syventynyt. Kansanopistojen yhteinen kehittämistyö on tiivistynyt. Hankkeessa kehitettyjä ja pilotoituja toimintatapoja on otettu osaksi kansanopistojen opiskelijahuoltoa ja opetussuunnitelmaa.