MobiiliOpisto

Hankkeen tavoitteena oli kehittää sisäoppilitoksena toimivasta kansanopistosta mobiiliopisto. Hanketta toteutettiin vuosina 2014-2015 Opetushallituksen tukemana laatu- ja kehittämishankkeena.

Hankkeessa kehitettiin mobiiliteknologiaa hyödyntäviä opetusmenetelmiä osaksi kansanopiston opetusta. Tätä toteutettiin integroimalla opetusteknologiaa osaksi oppimistilanteita. Oppilaitoksen oppimistiloihin on luotu pääsy oppimismateriaaleihin QR-koodien kautta.

Hankkeen aikana toteutettiin uusia oppimisvideoita, jotta sähköisen materiaalin integroiminen oppimistilanteisiin on mahdollista. Opiskelijat voivat kerrata asiat omatoimisesti videolta itselle sopivassa vaiheessa. Näin ollen opettaja voi keskittää enemmän aikaa opiskelijoihin, jotka tarvitsevat henkilökohtaista ohjausta tai ovat edenneet tehtävissään pidemmälle. Opastusvideoita on tehty myös opiskelijoiden vastuutehtäviin ja tilanteisiin, jotka toistuvat vuoden aikana. Hankkeen aikana on otettu myös uusia sovelluksia opetuskäyttöön.

Opiskelijoille tehdyn kyselyn perusteella älypuhelimen hyötykäyttö opiskelussa on kasvanut.

Rkro workshop youtube -kanavan internetlyhytosoite: http://51.fi/rkrows

“On tosi kätevää ku puhelimella voi tehdä myös drivellä koulujuttuja.”

“köksässä etin reseptejä, käsitöissä inspiraatiota”

“Katon joskus videoita erätaitojen opiskelussa.”

“monipuolisesti luku- ja taideaineissa. Esim matikassa voi katsoa optustv:ltä opetusvideoita ja käsitöissä etsiä ohjeita.”

(Kommentit opiskelijoille tehdystä kyselystä tammikuussa 2016)

Kopio- mobiiliopisto -posteri