LiikkuvaOpisto

Aluehallintoviraston tukemassa LiikkuvaOpisto-hankkeessa kehitettiin arki- ja vapaa-ajan liikuntaa sekä liikunnallisen elämäntavan tukemista vuoden 2015 aikana.

Hankkeen toimien avulla on kannustettu ja innostettu peruskoulun päättäneitä nuoria omaehtoiseen liikuntaan kehittämällä oppilaitoksen oppimisympäristöä liikunnalliseksi. Hanke on edistänyt matalan kynnyksen liikuntaa sekä yksilölajeissa, että yhteisöllisissä liikuntamuodoissa.

Hankkeen tulokset osoittavat selvästi, että uusien välineiden hankinnalla, lajikokeiluilla, oppituntien liikunnallistamisella ja oppilaiden osallisuuden lisäämisellä liikunnan eri osa-alueilla on ollut merkittävää vaikutusta liikunnan määrän lisääntymiseen yksittäisen opiskelijan kohdalla. LiikkuvaOpisto-hanke on onnistunut myös osallistamaan opiskelijoita liikuttajina ja liikuntaan liittyvien tapahtumien järjestämisessä.

Hanketta oli tukemassa myös eri alojen yrityksiä, jotka ovat sponsoroineet frisbeegolfradan rakentamista.

Katusählykaukalo

“Liikkuva opisto on ollu sikahyvä juttu ja nuo välineet on tullu tosiaanki tarpeeseen!!”

“Mun mielestä ei oo tällä hetkellä mitään kehittämistä, kaikki välineet on todella laadukkaita ja niitä hyödynnetään todella hyvin oppitunneilla ja vapaa-ajalla”

“On tullu kokeiltua paljo uusia lajeja.”

(Kommentit opiskelijoille tehdystä kyselystä helmikuussa 2016)