ICT-oppimisympäristö (EAKR)

Innovatiivisen ICT-oppimisympäristö -hankkeen on rahoittanut Euroopan unionin aluekehitysrahasto (EAKR). Vastuuviranomaisena toimii Oulun lääninhallitus, sivistysosasto. Hanke on luonteeltaan investointihanke.

Hankkeessa rakennettiin opiston teknologiakoulutustiloihin innovatiivinen ICT-oppimisympäristö. Suunnitteluluokassa on elektroniikkapöydät ja tietokoneet 16 opiskelijalle.

Hankkeen yhteydessä hankittiin CNC-jyrsin, jolla voi tehdä sekä puu- että metallitöitä.

ICT-oppimisympäristön rakentamisessa huomioitiin erityisryhmien tarpeet. Ympäristöstä tehtiin väljä ja rakenteeltaan selkeä. Laitteiden käyttöohjeet ovat selkeästi näkyvillä. Tavaroille ja välineille on selkeät omat paikkansa. Oppimisympäristöön liittyy lepotila työskentelyn rytmitystä ja eriyttämistä varten.