Lukio-opintojen linja

Lukio-opintojen linja antaa yleissivistävää koulutusta. Linjalla on mahdollisuus suorittaa lukion oppimäärää vastaavia kursseja. Osa opinnoista on yhteisiä kaikille linjan opiskelijoille, osa opinnoista suoritetaan kahdessa suuntaumisvaihtoehdossa, jotka ovat liikunnan- ja vapaa-ajanohjauksen sekä monimedian ryhmät. Elämäntaidossa opit monia sellaisia asioita, joista on hyötyä elämässäsi. Suuntautumisvaihtoehdoissa opit vuorovaikutusta, vastuunkantoa ja vaikuttamista.

Lukion oppimäärää vastaavia kursseja voidaan suorittaa englannissa, äidinkielessä, matematiikassa, uskonnossa ja musiikissa.

Lukio-opintojen linjalle haettaessa valitaan toinen kahdesta suuntautumisvaihtoehdosta 

a) liikunnan- ja vapaa-ajanohjaus
b) monimedia. 

Liikunnan- ja vapaa-ajanohjauksen ryhmä keskittyy nuoriso-ohjaustoiminnan opiskeluun mm. erilaisten tapahtumien kautta.

Monimediaryhmässä harjoitellaan videointia, valokuvausta ja toimitustyötä (tekstisisällöt ja radiotyö).

Linjan valintakriteerit

HUOM! Lukuvuoden 2021-2022 hakuajat ja valintakriteerit ilmoitetaan alkuvuonna 2021. Tämä johtuu mahdollisesti toteutuvasta oppivelvollisuusuudistuksesta ja sen mukanaan tuomista muutoksista.

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon kaikkien aineiden keskiarvo sekä lisäpisteet suuntautumisopintoihin painottuvista pakollisista oppiaineista ja harrastuneisuudesta. Valinta suoritetaan hakuhetkellä viimeisimmän todistuksen/kurssisuoritteen ja hakemuksen liitteiden perusteella. Linjalle valitaan vähintään kymmenen poikaa ja kymmenen tyttöä.

Valintakriteerit: 

 • ensisijaisuus linjavalinnoissa (max. 1 piste)
 • keskiarvo (max. 9 pistettä)
  • keskiarvo 9,0 tai parempi = 9 pistettä
  • keskiarvo < 9,0 = keskiarvoa vastaava pistemäärä yhden desimaalin tarkkuudella
 • arvosanat seuraavista pakollisista oppiaineista  (max. 3 pistettä) 
  • Liikunnan- ja vapaa-ajanohjaus: äidinkieli, liikunta, yhteiskuntaoppi
  • Monimedia: äidinkieli, kuvataide, matematiikka 
 • harrastuneisuus (max. 3 pistettä): 
  • Liikunnan- ja vapaa-ajanohjaus: CV (ansioluettelo), josta käy ilmi kokemus ja vastuutehtävät (esim. vapaaehtoistyö, ohjaus- ja järjestötoiminta, oppilaskuntatoiminta, sekä liikunnan ja musiikin harrastus). Liitä mukaan todistukset.
  • Monimedia: Ennakkotehtävä ja portfolio. 
  • ENNAKKOTEHTÄVÄT LÖYDÄT TÄÄLTÄ

Linjan opinnot

Lukio-opintojen linjan opinnot löytyvät opetussuunnitelmasta (lukuvuosi 19-20). Lukuvuoden 2020-2021 opetussuunnitelma päivittyy kesäkuussa 2020.

Verkkokurssit

opistokauppa.fi

Reisjärven kr. opisto

040 714 9120

toimisto*rkropisto.fi

Räisälänmäentie 381

Räisälänmäki85940

Kaikki yhteystiedot »