Käytännön työn linja

Käytännön työn linja antaa yleissivistävien opintojen lisäksi valmiuksia ja perusteita tekstiilialan sekä kotitalouden opintoihin. Linjalla voi korottaa peruskoulun arvosanoja.

Yleisopintoihin kuuluvat elämäntaito ja opinto-ohjaus. Elämäntaidossa opit taitoja, jotka antavat sinulle valmiuksia yhteiskunnallisiin luottamustehtäviin ja muihin yhteisten asioiden hoitamiseen. Opinto-ohjaus auttaa sinua ammatinvalinnassa ja tuntemaan omat vahvuutesi.

Linjan valintakriteerit

Opiskelijavalinnoissa otetaan huomioon kotitalouden ja tekstiilityön arvosanojen keskiarvo sekä se, onko kotitaloutta tai tekstiilityötä opiskeltu valinnaisena oppiaineena. Lisäksi otetaan huomioon alan harrastuneisuus (kirjoita hakemukseen).
Valinta suoritetaan hakuhetkellä viimeisimmän todistuksen perusteella.

Linjalle voidaan valita muutama opiskelija erityisperustein.

Linjan opinnot

Yleissivistävät opinnot

  • Elämäntaito
  • Matematiikka (peruskoulun korotus)
  • Opinto-ohjaus
  • Oppilaskunnan toiminta
  • Uskonto
  • Äidinkieli

Suuntautumisopinnot

  • Kotitalous
  • Suurkeittiöharjoittelu
  • Tekstiilityö