Käytännön taitojen oppivelvollisuuskoulutuslinja

Käytännön taitojen oppivelollisuuskoulutuslinja antaa yleissivistävien opintojen lisäksi valmiuksia ja perusteita tekstiilialan ja kotitalouden opintoihin.

Linja on tarkoitettu laajennetun oppivelvollisuuden piirissä oleville (2005 syntyneille ja sitä nuoremmille).

Linjan valintakriteerit

Hakuaika opistoon on 23.2.-15.4.2021. Opistoon haetaan Opintopolku-palvelussa. Hakemuksessa on kerrottava, miksi hakee opistoon ja mitkä ovat tavoitteet opistovuodelle. Lisäksi täytetään kysely. Hakemuksen ja kyselyn perusteella arvioidaan sitä, kuinka vahvasti hakija sijoittuu Opetushallituksen määrittämään kansanopistojen oppivelvollisuuskoulutuksen kohderyhmään.  (Opetushallituksen antamat valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet määrittävät kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen kohderyhmän.) 

Opiskelijavalinnat tehdään sen perusteella, miten hyvin hakijan katsotaan kuuluvan koulutuksen kohderyhmään sekä miten vahvaa suuntautuneisuutta ja tavoitteellisuutta hän osoittaa hakemaansa opintolinjaa kohtaan. 

Hakija voi saada opiskelijavalinnassa  yhteensä 24 pistettä. Tasapisteissä ratkaisee arpa. Pisteitä  saa seuraavasti:

1. vaihe
Opistokelpoisuuden ja koulutuksen kohderyhmään kuulumisen selvittäminen (0-8 pistettä)

Hakijan soveltuvuus opistoon ja kuuluminen johonkin valtakunnallisten opetussuunnitelmaperusteiden määrittämistä koulutuksen kohderyhmistä selvitetään avoimen hakemuksen ja hakemisen yhteydessä täytettävän kyselyn avulla.

  • Avoin hakemus ja mahdollisesti sen tukena olevat asiantuntijalausunnot (0–2 pistettä)
  • Kysely (0–6 pistettä)

Tästä osioista on saatava vähintään 1 piste, jotta voi tulla valituksi opistoon. 

2. vaihe
Linjakohtaisen motivaation ja suuntautuneisuuden selvittäminen (0-16 pistettä)
Käytännön taitojen oppivelvollisuuskoulutuslinja

  • Kotitalouden ja käsityön viimeisten arvosanojen keskiarvo 0–9 pistettä. Pisteitä saa keskiarvon verran. Kuitenkin, jos keskiarvo on yli 9, saa 9 pistettä
  • Kotitalouteen tai käsitöihin liittyvä ja osoitettu suuntautuneisuus, harrastuneisuus ja tavoitteellisuus 0–7 pistettä

 

Lisäksi

Mainittujen valintakriteerien lisäksi opistoon voidaan valita opiskelijoita harkintaan perustuvalla valinnalla.

Harkintaan perustuvan valinnan syitä voivat ovat

  • oppimisvaikeudet
  • sosiaaliset syyt
  • koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet
  • opintoihin riittämätön kielitaito

Valinnan tukena voidaan käyttää asiantuntijalausuntoja. Opiskelijahuoltoryhmä lukee hakemukset ja tekee esityksen valittavista rehtorille, joka tekee valintapäätöksen.