Liikunnan ammattitutkinto

Melonta

Opiskele vuodessa liikunnan ammattilaiseksi

Valtakunnalliseen ammattillisen koulutuksen uudistukseen liittyen Reisjärven kr. opiston liikunnan amattitutkinnon valmistavaan koulutukseen ei oteta uusia opiskeijoita. Valmistava koulutus opistossa päättyy vuoden 2018 aikana. Viimeinen ryhmä aloitti opintonsa syksyllä 2017.

Liikunnan ammattitutkintoon valmistava koulutus on aikuisten ammatillista lisäkoulutusta. Koulutus antaa valmiudet eri-ikäisten liikunnan ohjaamiseen. Pääpainopisteenä on lasten- ja nuorten liikunta. Koulutus soveltuu hyvin opettajille, koulunkäynninohjaajille, liikuntakerhojen vetäjille, päiväkotien henkilökunnalle, järjestötoimijoille sekä aktiivisille liikunnan parissa toimijoille. Haussa huomioidaan koulutustausta ja valmiudet opintojen suorittamiseen.

 

Monimuotokoulutuksen painotukset

Liikkuva koulu: lasten ja nuorten ohjaaminen
Luonto- ja elämysliikunta: retkeily ja talvivaellus
Monipuoliset lajikokeilut
Liikunta-alan yrittäjyys

Valmistavaan koulutukseen sisältyy 10 lähiopetusjaksoa opistolla. Loppuosa opinnoista on etäopiskelua ja ohjausharjoittelua. Kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opiskelu- ja tutkintosuunnitelma. Riittävä aikaisempi alan koulutus ja laaja työkokemus mahdollistavat tutkinnon suorittamisen ilman valmistavaa koulutusta.
Reisjärven kr. opisto vastaa liikunnan ammattitutkinnon osalta valmistavan koulutuksen toteuttamisesta. Tutkinnot vastaanottaa yhteistyökumppanina toimiva urheiluopisto. Tutkintotilaisuuksissa pyritään hyödyntämään etäyhteyksiä mahdollisuuksien mukaan. Koko liikunnan ammattitutkinnon suorittamiseen kuuluu yhteensä neljä tutkinnon osaa, kaksi pakollista ja kaksi valinnaista. Reisjärven kr. opisto antaa valmistavan koulutuksen alla oleviin neljään tutkinnon osaan:

Pakolliset tutkinnon osat:

Liikunnan ammattilaisena toimiminen
Liikunnan ohjaaminen (sis. EA 1)

Valinnaiset tutkinnon osat:

Liikunta- ja ohjelmapalvelujen ohjaajana toimiminen (sis. EA 2)
Liikuntayrittäjänä toimiminen

Opetushallituksen laatimiin liikunnan ammattitutkinnon tutkinnon perusteisiin voi tutustua tästä ja tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin tästä.

Koulutus tapahtuu pääosin Reisjärven kr. opistolla ja lähialueella. Lisäksi koulutukseen sisältyviä retkiä ja tutustumiskäyntejä voidaan toteuttaa kauempana oleviin kohteisiin.

Liikkuva koulu

Koulutus antaa valmiudet Liikkuva koulu -ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen eri oppilaitoksissa. Opiskelija laatii toteuttamis- ja resurssisuunnitelman valitsemansa organisaation tai ryhmän toiminnan liikunnallistamiseksi. Liikkuva koulu -ohjaus sisältää yhteensä 30-35 tuntia lähiopetusta sekä liikunnallistamiseen liittyvän suunnittelutehtävän ja ohjaamista. Koulutusta toteutetaan yhteistyössä Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n kanssa.

Voit osallistua myös pelkästään Liikkuva koulu -opintoihin. Nämä opinnot painottuvat viikonloppuihin. Liikkuva koulu -opintojen hinta on 250€.

Ratsastus

Polttopallo

Lumikenkäily

 

Varjo

Lähiopetuspäivät

Valmistavan koulutuksen opinnot järjestetään seuraavasti:
10.-13.8.2017
8.-10.9.2017
6.-7.10.2017
26.-29.10.2017
12.-14.1.2018
9.-11.2.2018
24.2.-1.3.2018
13.-15.4.2018
27.-29.4.2018
20.-21.5.2018
1.-3.6.2018
Lisäksi yksi lähijakso elokuussa 2018.

 

Koulutuksen kustannukset

Koulutuksen hinta 850€, joka sisältää koulutuksen, opetusmateriaalin ja tutkintomaksun. Hintaan kuuluu myös ensiapukurssit 1 ja 2 sekä hygieniapassi. Yksittäisen tutkinnonosan suorittaminen maksaa 250€.

Opistossa on mahdollista majoittua ja ruokailla edullisesti opiskelijahintaan.
Opiskelija voi halutessaan suorittaa järjestyksenvalvojakortin, josta on erillinen maksu.

Pomppulinna

 

Vaellus