Aikuisten ammatillinen lisäkoulutus

Vuodessa ihmisläheiseen ammattiin.

HUOM! Aikuisten ammatilliset lisäkoulutukset ovat toistaiseksi tauolla Reisjärven kr. opistossa. 

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Valmistava koulutus antaa valmiudet toimia koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa, aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä henkilökohtaisena avustajana. Koulutus on ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta. Tutkinto tehdään erillisissä tutkintotilaisuuksissa.

Riittävä aikaisempi alan koulutus ja laaja työkokemus mahdollistavat tutkinnon suorittamisen ilman valmistavaa koulutusta.

Huom. Tämä koulutus on Reisjärven opistolla toistaiseksi tauolla.

Liikunnan ammattitutkinto

Liikunnan ammattitutkintoon valmistava koulutus on aikuisten ammatillista lisäkoulutusta. Koulutus antaa valmiudet eri-ikäisten liikunnan ohjaamiseen. Pääpainopisteenä on lasten- ja nuorten liikunta. Koulutus soveltuu hyvin opettajille, koulunkäynninohjaajille, liikuntakerhojen vetäjille, päiväkotien henkilökunnalle, järjestötoimijoille sekä aktiivisille liikunnan parissa toimijoille. Haussa huomioidaan koulutustausta ja valmiudet opintojen suorittamiseen.

Lisätietoja täältä.