Painopistealueet

Opiston painopistealueita ovat:

● kansainvälisyys
● kristilliset elämänarvot ja elämäntaidot
● käden taidot, luova toiminta ja teknologia
● luonto- ja erätaidot
● sosiaaliset taidot
● vammaisuus ja monenlaisuus
● yleissivistävät opinnot